Biznes odpowiedzialny społecznie


Sieć sklepów Topaz to firma odpowiedzialna społecznie, a jej właściciel Zbigniew Paczóski aktywnie angażuje się w działalność charytatywną. Szczególnym zainteresowaniem Topaz otacza inicjatywy lokalne, sponsorując wydarzenia sportowe i artystyczne, wspierając działalność fundacji i stowarzyszeń. 

W ciągu 25 lat działalności firmy Topaz z jej pomocy skorzystało kilkaset organizacji. Za działalność na rzecz rozwoju lokalnych społeczności firma Topaz otrzymała szereg nagród i wyróżnień (np. Złoty Mecenas Kultury i Sportu).

Zapraszamy do współpracy:
marketing@topaz24.pl

Organizacje wspierane przez Topaz
pokaż