Czas trwania: 2018-05-10 - 2018-05-27

KUP DWIE ZGRZEWKI DOWOLNEJ WODY CECHINI MUSZYNA
- CIESZ SIĘ Z NIEZWYKŁEGO WEEKENDU W UZDROWISKU W BESKIDACH!


Mechanizm konkursowy:

Kup 2 zgrzewki dowolnej wody Cechini Muszyna, zachowaj paragon i NAPISZ PRZEPIS NA LETNIE ORZEŹWIENIE Z WODĄ W ROLI GŁÓWNEJ (* - forma zgłoszenia dowolna i zależy w 100% od uczestnika).


Zgłoszenie wraz z zadaniem konkursowym wyślij:


> poprzez formularz ONLINE zawarty niżej;

> poprzez e-mail: konkurs@topaz24.pl;

> przesyłką listowną na adres "Topaz, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b" z dopiskiem "Konkurs WODA&SPA"


Nagrody:

Klienci, którzy zachowają paragon oraz wykonają wyżej zawarte zadanie konkursowe mają szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród:


> 7x WEEKEND DLA DWÓCH OSÓB W UZDROWISKU WIKTOR CECHINI W ŻEGIESTÓW ZDRÓJ K/MUSZYNY O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ 749,00 ZŁ BRUTTO;

>10x MIESIĘCZNY ZAPAS WODY CECHINI MUSZYNA O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ 125,00 ZŁ BRUTTO;

Komisja konkursowa wyłoni najbardziej ciekawe, pomysłowe, kreatywne zgłoszenia zawierające przepisy. Organizator nagrodzi 17 osób! O wynikach konkursu Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 7 dni od zakończenia akcji. Oficjalne wyniki zaprezentujemy na stronie internetowej oraz profilu sieci na portalu społecznościowym Facebook.


Co powinno zawierać zgłoszenie?

Wraz z wykonanym zadaniem konkursowym prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru paragonu oraz zgody na publikację wykonanego zadania konkursowego w materiałach reklamowych firmy Topaz. W przypadku posiadaczy Karty Stałego Klienta, prosimy również o podanie numeru Karty Stałego Klienta.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest P.H.U. ”TOPAZ” Zbigniew Paczóski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 922). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją Nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, w tym uiszczeniem właściwego podatku, a także rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla realizacji Konkursu (w tym otrzymania Nagrody, uiszczenia kwoty podatku i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.

WODA